۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه

پاک کردن خودم

امروز اومدم اینجا و خودم و نوشته ها مو پاک کردم
لعنت به این جبر جغرافیایی
www.safarnevis.com

۱۳۹۱ اردیبهشت ۹, شنبه

از اینکه توی ایران زندگی می کنم ، از اینکه چه روزهای خوشی با بلاگر داشتم و از اینکه چه بلایی دارد سرمان می آید دارم دیوانه می شوم .
این چه جبر جغرافیای یایست که دارد ما را با خود می برد
لعنت به این جبر جغرافیایی
لعنت به نامجو
لعنت به خودم
باز خدا پدر دوست عزیزم آقای علی وردی را بیامرزد
داشت خاطرات پر می کشید