۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه

پاک کردن خودم

امروز اومدم اینجا و خودم و نوشته ها مو پاک کردم
لعنت به این جبر جغرافیایی
www.safarnevis.com