۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

بابا هیس باش!!

پس از یک سفر چند روزه به بلده ، یوش ، کپ ، کدیر ، چلندر ، کندلوس و .... و گرفتن جشن تولد اتمام 34 سالگی در جنگلهای کدیر به همراه همسر و دخترم برگشتم ، اما با دیدن فیلم مستند تقاطع و بعد از اون کارهای تل انبار شده محل کارم ، لذت سفر از تنم رفت. راستی به قول دخترم و توصیه همسرم هیس هستم و چیزی درباره تقاطع نمی گم.