۱۳۸۵ مرداد ۵, پنجشنبه

شروع دوباره

فكر مي كردم حتما بايد شنبه ميشد و دوباره شروع به نوشتن مي كردم. نمي دونم تابحالا براي شما هم اتفاق افتاده بود يا نه ؟ اينكه شنبه اي كه مياد شروع كنيد به يك كاري كه به خودتون دها بار قولشو داده بوديد . اما شنبه من رسيد ، اون هم در روز پنجشنبه....