۱۳۸۹ تیر ۱۲, شنبه

روزهای خوشبختی

دهم و دوازدهم تیر ماه همیشه بهترین روزهای سال برای من بوده و همیشه این روزها در خانه سه نفری ما جشنه، 10 تیر (همان شنبه ای است که من وهمسرم با هم آشنا شدیم) و 12 تیر زادروز تولد دختر عزیزم «نرگس» است. اولین و آخرین آرزوم از خدا سلامتی این دو تاست و بس....